Slider

Rada Wspólnoty

files/grunwald/przeslanie/image005.gifRADĘ WSPÓLNOTY stanowią:


PRZEWODNICZĄCA WSPÓLNOTY:

hm. Dorota JEŻOWSKA-OLSZEWSKA (Chorągiew Warmińsko-Mazurska),

 

WYBIERALNI CZŁONKOWIE RADY:

- Wiceprzewodniczący Wspólnoty:
hm. Przemysław PADRAK (Chorągiew Kujawsko-Pomorska)

- Sekretarz Wspólnoty:
phm. Monika CHMIEL (Chorągiew Warmińsko-Mazurska)

- phm. Piotr STANISŁAWSKI (Chorągiew Stołeczna)

- hm. Mariusz JABŁOŃSKI (Chorągiew Łódzka)

- phm. Krzysztof CHODZIAK (Chorągiew Wielkopolska)

- hm. Maria MARCINIAK (Chorągiew Warmińsko-Mazurska)

- hm. Iwona ZAWADZKA (Chorągiew Łódzka)

 

PRZEDSTAWICIELE WSPÓLNOTY NA CHORĄGWIE ZHP: (wchodzą w skład Rady z urzędu)

- phm. Dariusz SZEHIDEWICZ - Chorągiew Białostocka

- phm. Wiesław TOMASZEWSKI - Chorągiew Łódzka

- pwd. Sławomir SZYNDLER - Chorągiew Opolska

- pwd. Marianna IREK - Chorągiew Stołeczna

- phm. Janusz KARAŚ - Chorągiew Śląska

- hm. Maria GŁÓWCZYŃSKA - Chorągiew Wielkopolska

- hm. Maciej MARCINIAK - Chorągiew Warmińsko-Mazurska

- pwd. Miłosz WARDZIŃSKI – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

- hm. Ewa DANIŁOWSKA - Chorągiew Warmińsko-Mazurska