Slider

O wspólnocie

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/ruchr.jpg
Ruch 
Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich jest najstarszym, największym  i najprężniejszym ruchem programowo-metodycznym w ZHP. Powstała 12 maja 1991 roku. Skupia drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, gromady zuchowe, kręgi instruktorskie i szczepy z całej Polski oraz skautów z Białorusi, Wielkiej Brytanii i Irlandii (w przeszłości również z Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier) – razem kilka tysięcy osób w ponad 300 jednostkach. Działa przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej  w Olsztynie.

Celem działania „Wspólnoty” jest wzajemne wspieranie się przez drużyny, które chcą wzbogacać swój program o wartościowe, atrakcyjne działania z dziedziny wychowania patriotyczengo i obywatelskiego. 

Formą naszego śródrocznego działania jest współzawodnictwo o Tytuł Drużyny Grunwaldzkiej i Odznakę Grunwaldzką, przyznawane drużynom co roku przez Naczelnika ZHP za wykonanie różnorodnych zadań.

 


files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/programr.jpgProgram 

Każdy, kto zetknie się ze Wspólnotą, może korzystać z jej bogatego dorobku programowego: w ciągu dwudziestu lat swojego istnienia Wspólnota stworzyła i opublikowała wiele propozycji programowych, poświęconych rozmaitym tematom: życiu polskiego rycerstwa, kulturze języka polskiego, pracy z bohaterem, poszukiwaniu śladów przeszłości w najbliższym otoczeniu. Dziś są one udostępniane jako gotowe pomysły na harcerskie działania: zbiórki, cykle zbiórek, programy obozów, biwaków, kursów itp.

Obecnie we Wspólnocie realizowany jest 3-letni program wychowania patriotycznego i obywatelskiego, oparty na 3 głównych filarach. Są nimi:

  • poznawanie, pielęgnowanie i popularyzacja dziedzictwa narodowego, z bogactwa którego czerpiemy inspirację, motywację i siłę do działania;
  • samorozwój, tj. inwestowanie w siebie, rozwijanie wiedzy i umiejętności w wybranych dziedzinach, zdobywanie specjalistycznych uprawnień, dzięki czemu stajemy sie bardziej przydatni Polsce i innym ludziom;
  • aktywność obywatelska, która pozwala nam zostawić świat lepszym, niż go zastaliśmy. 

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/zlotr.jpg


Metodyka

Wspólnota wytworzyła własne szczególne instrumenty metodyczne. Najważniejszym  jest Znak Zawiszy, przyznawany harcerzom i instruktorom przez rady drużyn grunwaldzkich za doskonalenie swojego charakteru w duchu dzielności i prawości oraz dążenie do zgodności własnych słów z postępowaniem. Ponadto w drużynach grunwaldzkich korzystamy ze specjalnych sprawności, m. in.  „Rycerz Zawisza Czarny” (dla zuchów) oraz „Sulima” (dla harcerzy). Instruktorzy mają swoją Grunwaldzką Odznakę Instruktorską.

 


Grunwaldzkie latofiles/polskamyslaca/grunwald-obrazki/rajdr.jpg

W lipcu każdego roku bierzemy udział w Zlocie Grunwaldzkim - największej dorocznej imprezie harcerskiego lata. Zlot jest niepowtarzalnym spotkaniem ponad tysiąca harcerzy z całej Polski (i spoza jej granic), a także okazją do uczestnictwa w wielu ciekawych zajęciach z różnych dziedzin - od historii i tradycji rycerskich, poprzez kulturę, rozwój intelektualny i duchowy, po sprawność fizyczną. Na Zlocie każdy znajduje dla siebie coś interesującego. Zajęcia są tak różnorodne, jak nasze drużyny - bo to drużyny grunwaldzkie przygotowują i prowadzą zlot. Kulminacją imprezy jest coroczne wręczenie drużynom odznak grunwaldzkich przez Naczelnika ZHP oraz udział w rekonstrukcji bitwy i wielkie harcerskie świętowanie w miasteczku zlotowym.


Tym, co wyróżnia nasze Zloty wśród innych harcerskich imprez jest niepowtarzalna atmosfera. Osoby spoza Wspólnoty, które do nas trafiają, podkreślają zgodnie, że czują się jak w wielkiej rodzinie, działającej zgodnie z dewizą Ruchu: „Nieważne, skąd przychodzisz – ważne, czego chcesz wspólnie z nami dokonać”.


files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/dajer.jpgCO NAM DAJE WSPÓLNOTA?

Uczestnictwo we Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich to przede wszystkim:

  • kontakt z harcerskimi przyjaciółmi z całej Polski,
  • wymiana doświadczeń, pomysłów, uczenie się od innych,
  • możliwość wzbogacenia programu drużyny o ciekawe, dobrze przygotowane propozycje programowe,
  • urozmaicenie akcji letniej udziałem w Zlocie Grunwaldzkim.